Wie ben ik

Ik ben Rob Hofland: Amsterdammer, Meppeler, Europeaan, Nederlander en Drent. Na mijn middelbare school in Meppel ben ik verhuisd naar Amsterdam waar ik rechten (master Strafrecht) heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit. 

Amsterdam heb ik nooit meer verlaten. Na mijn studie besloot ik me te wenden tot de politieke partij met de beste standpunten op de onderwerpen waarvan ik dacht verstand te hebben. Mijn vraag aan D66 was of ik ze ergens mee kon helpen. Dat kon!

Voor aanvankelijk Magda Berndsen en later Vera Bergkamp werkte ik aan de initiatiefwet “Wet Gesloten Coffeeshopketen”, een wet die onder andere de teelt van wiet voor coffeeshops reguleert. De wet ligt momenteel bij de Eerste Kamer. 

Eenmaal gevoeld hoeveel je in de politiek kan veranderen en betekenen voor mensen, wilde ik meer doen. Ik werd beleidsmedewerker op het fractiebureau van D66 Amsterdam. Nu ben ik gemeenteraadslid voor D66 in de gemeenteraad van Amsterdam, en voer ik het woord op Openbare Orde en Veiligheid, Klimaat en energie, Duurzaamheid en circulaire economie. 

Wat mij drijft

Beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen hebben verstrekkende gevolgen voor alle Amsterdammers. De waan van de dag kan de aandacht afleiden van die belangrijke taak. Ik wil een tegenwicht bieden aan de populaire mening van de dag die niet altijd leidt tot de beste beslissingen voor de toekomst. Daarom zit ik bij D66. 

Als je afgaat op de krantenkoppen lijkt strengheid in dit land voor veel mensen hoger in het vaandel te staan dan rechtvaardigheid. Ik wil voorkomen dat we uit angst onverstandige beslissingen nemen omdat het strengste antwoord het beste scoort. BOA’s die te maken hebben met geweld moeten sneller worden geholpen door de politie. Het geweldsmonopolie verbreden en BOA’s inzetten als verkapte politieagenten kan het juist verergeren. 

Als nuchtere Drent met zes jaar Amsterdamse politieke ervaring weet ik hoe het is om in de hectische politieke werkelijkheid van de Stopera gestaag vooruitgang te boeken. Waar sentiment of traditie het zicht vertroebelt op problemen en oplossingen, wil ik juist die problemen en oplossingen onder de aandacht brengen. Als mensen in groepen worden geplaatst en weggezet, wil ik laten zien dat D66 zich onderscheidt door oog te hebben voor het individu.