Een sterke, moderne democratische rechtsstaat is onmisbaar voor onze vrijheid. De kostbare instituties van de rechtsstaat beschermen ons tegen willekeur van macht, discriminatie en het recht van de sterkste. Het zorgt ervoor dat de overheid zich aan zijn eigen regels moet houden en dat misdadigers hun straf niet kunnen ontlopen. Voor een sterke rechtsstaat is goed toegankelijke rechtspraak een onmisbare steunpilaar. 

In een land waar politici van de grootste partij beslissingen van rechters in twijfel trekken en de rechtvaardigheid ervan betwisten, is werk aan de winkel om de rechtsstaat te verdedigen. 

Ik wil:

– Voldoende geld en instrumenten om jongeren een uitweg uit (drugs)criminaliteit te bieden door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk. Dat betekent een uitbreiding van het programma “positief perspectief”.

– Investeren in buurtrechtspraak

– Etnisch geladen risicoprofielen bestrijden. 

– Dat Amsterdam bijdraagt aan regulering van drugs zodat het verdienmodel van criminele wordt afgepakt.

– De samenwerking tussen BOA’s en de politie verbeteren, bijvoorbeeld door de BOA’s een noodknop te geven met directe toegang tot de meldkamer van de politie. Zo stoppen we de trend dat BOA’s steeds meer worden ingezet als verkapte politieagenten.