De problemen voor iedereen die in Amsterdam een huis zoekt zijn gigantisch. 

Jongeren blijven gedwongen langer thuis wonen. Kopers komen er zonder een zak spaargeld niet meer tussen. Bij de keuze voor huur is er slechts één smaak: duur. Omdat ze geen kant op kunnen,  blijven sociale huurders zitten waar ze zitten. De ongelijkheid tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de woningmarkt neemt toe. Niet alleen in woonzekerheid, woonlasten en vermogensopbouw, maar ook in levensgeluk en bestaanszekerheid. 

De woningbouwopgave stelt het gemeentebestuur voor uitdagingen van een ongekende omvang en complexiteit. De woningmarkt is oververhit, klimaatadaptieve maatregelen zijn  onontkoombaar en urgent en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet flink op stoom komen. 

Ik wil:

– Opkoopbeschermhing voor goedkope en middeldure huizen in de hele stad doormiddel van de woonplicht. Huizen zijn er om in te wonen.

– Meer betaalbare koopwoningen realiseren. Voor nieuwbouw-koopwoningen een woonplicht invoeren. Waar mogelijk zorgen voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen.

– Het eisenpakket vereenvoudigen bij nieuwbouw.

– Een vaste grondprijzen hanteren voor het middensegment, gekoppeld aan vaste voorwaarden ten aanzien van aanvangshuur, huurstijging, oppervlakte en exploitatietermijn.

– De samenwerking stimuleren tussen de gemeente, woningcorporaties en marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid en prestatieafspraken maken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid.