De toekomst van Amsterdam en haar inwoners staat op het spel. Klimaatverandering raakt alle Amsterdammers. Niet pas over een paar jaar of in de verre toekomst, maar nu al. De hitterecords worden de laatste jaren keer op keer verbroken, terwijl we steeds vaker te maken krijgen met heftige, kortstondige buien.
Wetenschappers hebben een duidelijke boodschap: we moeten nu handelen om de wereld en de stad Amsterdam voor onszelf en onze kinderen bewoonbaar te houden. Deze alarmerende toon is wat mij betreft een duidelijke oproep tot het uitvoeren van een ambitieus en daadkrachtig klimaatbeleid waar we een hoofdprioriteit van maken. De klimaatcrisis aanpakken is een randvoorwaarde om andere ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren te kunnen verwezenlijken.

Ik wil:

– Een grootstedelijk circulair isolatieprogramma met onder andere onderwijsinstellingen, waarbij jongeren die uitstromen van de technische MBO’s direct een stage en baangarantie hebben.

– Dat alle bewoners en ondernemers in Amsterdam worden gewezen op de mogelijkheden om te isoleren, toegespitst op hun individuele situatie. Elke Amsterdammer moet kennis kunnen hebben genomen van de isolatiemogelijkheden voor zijn of haar gebouw.

– De korting verdubbelen die gegeven kan worden op de leges voor een omgevingsvergunning bij een duurzame verbouwing: van maximaal €25.000 per project naar €50.000 per project.

– Vooroplopen in het circulair gebruik van bouwmaterialen. De bouwambities van de MRA zijn ongekend hoog. Aangezien beton en staal de meest CO2-intensieve materialen ter wereld zijn, willen we ze hergebruiken. De grootstedelijke uitdagingen om meer afval op een rendabele manier te recyclen liggen op metropoolniveau. Schaal maken is belangrijk. Volume is immers noodzakelijk om hergebruik van materialen voor bedrijven haalbaar te maken. Met alle woningen die komende jaren in de MRA worden gebouwd, kan de MRA aanjager van duurzaam bouwen zijn.

– Dat circulair inkopen en aanbesteden de norm wordt in Amsterdam. Dat de gemeente met haar inkopen de circulaire markt stimuleert, door zelf waar mogelijk plantaardige materialen de voorkeur te geven boven stenen, beton en cement. Bij het selecteren van aanbestedingen kijkt de gemeente naar circulaire kwaliteit, in plaats van naar de prijs.