Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij.

Onderwijs is ook het beste wapen om de kansencrisis het hoofd te bieden. We moeten alles op alles zetten om het lerarentekort op te lossen. Kansen voor kinderen in de stad moeten eerlijker verdeeld zijn. Daarom moeten we juist (durven te) investeren in de scholen waar kinderen van huis uit de minste kansen krijgen.

Amsterdamse studenten hadden voor corona al te maken met schaarse externe studiefaciliteiten. Die schaarste is door corona alleen maar groter geworden, terwijl de (internationale) studentenpopulatie blijft groeien. 

Ik wil:

– De programma’s voor startende leerkrachten en zij-instromers worden uitbreiden, onder andere met een tweejarig ‘leraren-traineeship’. Startende leerkrachten krijgen intensieve begeleiding en werken op verschillende scholen om een goed beeld van de stad te krijgen. Samen met hogescholen en universiteiten werken we aan het aantrekken van nieuwe docenten.

– Dat het initiatief van D66 voor een stadsbrede begeleidingspool voor startende leraren wordt uitgebreid. Zo behouden we startende leraren voor het onderwijs.

– Een carrière als Amsterdamse leerkracht aantrekkelijkerer maken door middelen vrij te maken voor specialisaties en uitwisselingen tussen scholen en heldere loopbaan- en doorgroeikansen. 

– Het aantrekkelijker maken voor leraren om op scholen met een onderwijsachterstand aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door onder meer betere training en extra vergoeding. 

– In samenwerking met scholen financiële middelen en ruimte beschikbaar stellen om huiswerkbegeleiding breder toegankelijk te maken. 

– Meer studiefaciliteiten voor studenten, bijvoorbeeld door creatief om te gaan met leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk vastgoed.

– Een gebalanceerde verhouding tussen het aantal studenten, studiefaciliteiten en woonruimte.